Slotsmaskinens insida

När du släpper ner myntet och trycker på knappen så börjar ditt spel. Slumpen avgör om du vinner eller förlorar men vad händer inuti maskinen?

Hur maskinen fungerar
En slotmaskin vet alltid vilka alternativ den har tack vare det mikrochipset som började användas under den tekniska revolutionen på 1970-talet. Tack vare mikrochipset har slotmaskiner idag inbyggda slumpgeneratorer som gör att antalet kombinationer av symboler nu lättare kan handskas och ökas. Det finns 64 siffror inbyggda i en slumpgenerator och varje symbol i spelet har ett eller flera nummer tilldelade sig. Det som avgör hur ofta en symbol kommer upp är hur många nummer som är kopplade till symbolen. Som ett exempel brukar BAR-symbolen på en slotmaskin bara ha ett nummer mellan 1-64 medan körsbäret kan ha 3 nummer i samma nummeromfång. Att få en körsbärssymbol är därför tre gånger mer sannolikt än att få en BAR-symbol. Slumpgeneratorn tillsammans med mikrochipset vet alltid vilka kombinationer som är möjliga och vad varje kombination är värd i vinstpengar.

Att spela på slots kan idag jämföras med att kasta en 64 sidig tärning. Alla symboler har en sannolikhet på 1/64 men vissa symboler har en större chans då de har fler nummer tilldelade. Dessa symboler skapar de kombinationer som ger en mindre vinst eller ingen alls.

För att ge ett exempel kan vi se till maskinen Seven Stripes som har en slumpgenerator med 64 nummer. Maskinen själv innehåller 3 trummor med olika symboler. Varje likvärdig symbol på varje trumma är kopplat till samma nummer i slumpgeneratorn. Detta betyder att för att få t.ex. tre BAR symboler måste slumpgeneratorn ta upp siffrorna 1 ? 1 ? 1 för att du ska vinna den förutbestämda summan pengar.

Progressiv vs vanlig
Slotmaskiner kan även delas in i två kategorier, vanliga och progressiva. Detta påverkar främst vinstsumman de kan och hur du spelar för att få den. Därför kan det vara viktigt att ta reda på vilken slags maskin du spelar på. En progressiv slotmaskin är sammanflätad med andra maskiner i ett nätverk. Detta betyder att en del av de pengar du satsar går till en gemensam pott. Därför kan progressiva slotmaskiner dela ut en större bonus är en vanlig som har sin egna mindre pott. Men för att vinna en progressiv pott måste du nästan alltid satsa den högsta satsningen, alltså högsta antalet mynt på alla utbetalningslinjer.